top of page

พ่อพันธุ์ปอม - พี่สิงห์

OB CLUB'S MESSI หรือ Singha เป็น สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนสีขาวครีม เพศผู้ เกรดประกวด ซึ่งทางฟาร์มเรา BREED ขึ้น และลงประกวด เริ่มมีผลงานในการประกวดแล้ว สิงห์มีโครงสร้างที่กระชับได้สัดส่วน คุณภาพขนที่ดี  รวมถึงการเคลื่อนไหวที่ดี (movement) อีกด้วย และ Singha

คือพ่อพันธุ์แห่งอนาคตที่ดีอีกตัวของฟาร์มของเรา

bottom of page