top of page

พ่อพันธุ์ปอม - พี่สิงห์

OB CLUB'S MESSI หรือ Singha เป็น สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนสีขาวครีม เพศผู้ เกรดประกวด ซึ่งทางฟาร์มเรา BREED ขึ้น และลงประกวด เริ่มมีผลงานในการประกวดแล้ว สิงห์มีโครงสร้างที่กระชับได้สัดส่วน คุณภาพขนที่ดี  รวมถึงการเคลื่อนไหวที่ดี (movement) อีกด้วย และ Singha

คือพ่อพันธุ์แห่งอนาคตที่ดีอีกตัวของฟาร์มของเรา

พี่สิงห์_9528
พี่สิงห์_9528
press to zoom
พี่สิงห์_9241
พี่สิงห์_9241
press to zoom
พี่สิงห์_8997
พี่สิงห์_8997
press to zoom
พี่สิงห์_8901
พี่สิงห์_8901
press to zoom
พี่สิงห์_8144
พี่สิงห์_8144
press to zoom
พี่สิงห์_7930
พี่สิงห์_7930
press to zoom
พี่สิงห์_7705
พี่สิงห์_7705
press to zoom
พี่สิงห์_7597_0
พี่สิงห์_7597_0
press to zoom
พี่สิงห์_7597
พี่สิงห์_7597
press to zoom
bottom of page