top of page

พ่อพันธุ์ปอม - ฮอบบี้

Hobby หนึ่งพ่อพันธุ์ปอมเมอเรเนียนคุณภาพสูง สายเลือดไทย+รัสเซียแชมป์เปี้ยน โครงสร้างกระชับ ขนดี หน้าสวย ไหล่สูง เหมาะสำหรับพัฒนาโครงสร้าง

พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_9990
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_9990
press to zoom
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_9621
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_9621
press to zoom
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_9298
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_9298
press to zoom
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_8931
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_8931
press to zoom
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_8346
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_8346
press to zoom
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_7500
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_7500
press to zoom
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_7034
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_7034
press to zoom
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_6454
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_6454
press to zoom
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_4952
พ่อพันธุ์ ฮอบบี้_4952
press to zoom
bottom of page